1. Noty autorskie
 2. Spis materiałów zamieszczonych na pendrivie
 3. Legenda do piktogramów
 1. TECZKA I:
  1. Materiały do pracy z dziećmi i młodzieżą
  2. Wstęp
  3. PRZEDSZKOLE
   1. Sygmatyzm
    1. Plan pracy 1 dla dzieci 3–4-letnich
    2. Scenariusz 1 dla dzieci 3–4-letnich. Wywołanie głoski. „W świecie głoski [s]”
    3. Karta pracy do ćwiczenia 3
    4. Karta pracy do ćwiczenia 4
    5. Karta pracy do ćwiczenia 5
    6. Scenariusz 2 dla dzieci 3–4-letnich. Wywołanie głoski [s] w sylabach. Nauka wymowy [s]. „Wężykowe ćwiczenia”
    7. Karta pracy do ćwiczenia 3
    8. Karta pracy do ćwiczenia 5
    9. Scenariusz 3 dla dzieci 3–4-letnich. Utrwalanie wymowy głoski [š] w swobodnej wypowiedzi.
    10. Wprowadzenie głoski [z] „Przygody bosej osy”
    11. Karta pracy do ćwiczenia 5
    12. Karta pracy do ćwiczenia 6
    13. Scenariusz 4 dla dzieci 3–4-letnich. Usprawnienie artykulacji [ś] w wyrazach i zdaniach
    14. Karta pracy do ćwiczenia 3
    15. Karta pracy do ćwiczenia 5
    16. Karta pracy do ćwiczenia 6
    17. Scenariusz 1 dla dzieci 5–6-letnich. Wywołanie głoski [š] w sylabach. „Wkrótce będę umieć jak las pięknie szumieć”
    18. Karta pracy do ćwiczenia 3
    19. Karta pracy do ćwiczenia 5
    20. Karta pracy do ćwiczenia 7
    21. Scenariusz 2 dla dzieci 5–6-letnich: Utrwalanie wymowy głoski [š] w zestawach wyrazów „Domino na szumiąco”
    22. Karta pracy do ćwiczenia 1
    23. Karta pracy do ćwiczenia 3
    24. Scenariusz 3 dla dzieci 5–6-letnich: Wywołanie i utrwalenie głoski [s] „Syczanki” dla kolegi i koleżanki
    25. Karta pracy do ćwiczenia 5
    26. Karta pracy do ćwiczenia 6
    27. Karta pracy do ćwiczenia 7
    28. Materiał dla rodziców: Nauka wymowy głoski [s]
   2. Rotacyzm
    1. Plan pracy 1 dla dzieci 3–4-letnich
    2. Scenariusz 1 dla dzieci 3–4-letnich. Usprawnienie motoryki narządów mowy. „Radosne zabawy zatroskanej Różyczki”
    3. Karta pracy do ćwiczenia 1
    4. Karta pracy do ćwiczenia 2
    5. Plan pracy 1 dla dzieci 5–6-letnich
    6. Scenariusz 1 dla dzieci 5–6-letnich. Usprawnienie motoryki narządów mowy. „Pomóżmy wyzdrowieć choremu kotkowi”
    7. Karta pracy do ćwiczenia 3
    8. Materiał dla rodziców. Rotacyzm u dzieci przedszkolnych
   3. Kappacyzm i gammacyzm
    1. Plan pracy 1 dla dzieci 3–4-letnich
    2. Scenariusz 1 dla dzieci 3–4-letnich. Usprawnienie motoryki narządów mowy. „Co zgubił Zapominalski Koralik”
    3. Karta pracy do ćwiczenia 1
    4. Karta pracy do ćwiczenia 2
    5. Karta pracy do ćwiczenia 5
    6. Karta pracy do ćwiczenia 7
    7. Karta pracy do ćwiczenia 8
    8. Materiał dla rodziców. Kappacyzm i gammacyzm u dzieci 3–4-letnich
    9. Plan pracy 1 dla dzieci 5–6-letnich
    10. Scenariusz 1 dla dzieci 5–6-letnich. Usprawnienie motoryki narządów mowy. „Przykre wypadki”
    11. Karta pracy do ćwiczenia 4
    12. Karta pracy do ćwiczenia 5
    13. Scenariusz 2 dla dzieci 5–6-letnich. Wymowa i utrwalanie głoski [g] w nagłosie i śródgłosie wyrazu „Zabawa u gołąbka”
    14. Karta pracy do ćwiczenia 3
    15. Karta pracy do ćwiczenia 4
    16. Karta pracy do ćwiczenia 5
    17. Scenariusz 3 dla dzieci 5–6-letnich. Wymowa i utrwalanie głoski [k] w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazu
    18. Karta pracy do ćwiczenia 7
    19. Karta pracy do ćwiczenia 8
   4. Nosowanie
    1. Plan pracy 1 dla dzieci 3–4-letnich
    2. Scenariusz 1 dla dzieci 3–4-letnich. Usprawnienie sposobów oddychania. „Miśki śpioszki”
    3. Karta pracy do ćwiczenia 4
    4. Scenariusz 2 dla dzieci 3–4-letnich. Usprawnienie sposobów oddychania. „Chlup, pod wodę”
    5. Karta pracy do ćwiczenia 3
    6. Scenariusz 3 dla dzieci 3–4-letnich. Usprawnienie sposobu oddychania i zmniejszenie stopnia nosowania
    7. Scenariusz 1 dla dzieci 5–6-letnich. Usprawnienie sposobów oddychania. „Szukam swego brata bliźniaka”
    8. Materiał dla rodziców: Nosowanie u dzieci przedszkolnych
   5. Jąkanie
    1. Plan pracy 1: Jąkanie u dzieci w wieku przedszkolnym
    2. Scenariusz 1 dla dzieci 5–6-letnich. Zwolnione tempo mowy
    3. Karta pracy do ćwiczenia 8
  4. SZKOŁA PODSTAWOWA
   1. Sygmatyzm
    1. Plan pracy 1 dla dzieci 7–10-letnich
    2. Scenariusz 1 dla dzieci 7–10-letnich. Prawidłowa realizacja głoski [sz] w izolacji i nagłosie. „Jesienny spacer”
    3. Karta pracy do ćwiczenia 6
    4. Karta pracy do ćwiczenia 7
    5. Scenariusz 2 dla dzieci 7–10-letnich. Wymowa wyrazów z głoską [s] w śródgłosie. „Opowiastka o Krystianie”
    6. Karta pracy do ćwiczenia 5
    7. Karta pracy do ćwiczenia 8
    8. Scenariusz 3 dla dzieci 7-10-letnich. Utrwalanie prawidłowej realizacji głoski [s] w śródgłosie sylab i wyrazów
    9. Scenariusz 4 dla dzieci 7–10-letnich. Usprawnienie szeregu syczącego
    10. Karta pracy do ćwiczenia 4
    11. Karta pracy do ćwiczenia 6
    12. Plan pracy 1 dla dzieci 11–13-letnich
    13. Scenariusz 1 dla dzieci 11–13-letnich Utrwalenie prawidłowej realizacji głoski [sz] w izolacji i nagłosie sylab i wyrazów
    14. Karta pracy do ćwiczenia 3
    15. Karta pracy do ćwiczenia 6
    16. Karta pracy do ćwiczenia 8
    17. Materiał dla rodziców. Sygmatyzm u dzieci 7–13-letnich
    18. Scenariusz 2: Sygmatyzm międzyzębowy u dzieci 11–13-letnich. Utrwalanie prawidłowej realizacji głoski [s] w śródgłosie
    19. Karta pracy do ćwiczenia 6
   2. Rotacyzm
    1. Plan pracy 1 dla dzieci 7–10-letnich
    2. Scenariusz 1 dla dzieci 7–10-letnich. Wywołanie głoski [r]. „Postraszymy Robaki Straszaki”
    3. Karta pracy do ćwiczenia 2
    4. Karta pracy do ćwiczenia 4
    5. Plan pracy 1 dla dzieci 11–13-letnich
    6. Scenariusz 1 dla dzieci 11–13-letnich. Wywołanie głoski [r]. „Rodzina Tralalińskich i inne zagadki”
    7. Scenariusz 2 dla dzieci 11–13-letnich. Utrwalanie wymowy głoski [r] „List do Romka”
    8. Karta pracy do ćwiczenia 6
   3. Kappacyzm i gammacyzm
    1. Plan pracy 1 dla dzieci 7–10-letnich (gammacyzm)
    2. Scenariusz 1 dla dzieci 7–10-letnich. Wywołanie głoski [g]. „Rywalizacja na Rzepkę i Kangura”
    3. Plan Pracy 1 dla dzieci 7–10-letnich (kappacyzm)
    4. Scenariusz 1 dla dzieci 7–10-letnich. Rozpoznanie głoski [k] w mowie. „Skacz jak potrafi sz”
    5. Karta pracy do ćwiczenia 2
    6. Karta pracy do ćwiczenia 6
    7. Plan pracy 1 dla dzieci 11–13-letnich (kappacyzm)
    8. Scenariusz 1 dla dzieci 11–13-letnich. Wywołanie głoski [k]. „Która grupa okaże się najlepsza?”
    9. Plan pracy 1 dla dzieci 11–13-letnich (gammacyzm)
    10. Scenariusz 2 dla dzieci 11–13-letnich. Rozpoznanie głoski [g] w mowie. „Zagubiony gołąb” (gammacyzm)
    11. Karta pracy do ćwiczenia 2
    12. Scenariusz 3 dla dzieci 11–13-letnich. Wymowa i utrwalanie głoski [k] w mowie spontanicznej (kappacyzm)
    13. Karta pracy do ćwiczenia 7
   4. Nosowanie
    1. Plan pracy 1 dla dzieci 7–10-letnich
    2. Scenariusz 1 dla dzieci 7–10-letnich. Usprawnienie sposobu oddychania. „Odlotowa olimpiada oddechowa”
   5. Jąkanie
    1. Plan pracy 1: Jąkanie u dzieci 7–10-letnich
    2. Scenariusz 1 dla dzieci 7–10-letnich: Wykorzystanie metody „wystukiwania sylab” w ćwiczeniach dla dzieci młodszych
    3. Karta pracy do ćwiczenia 9
    4. Materiał dla rodziców: program ramowy, spierający uzyskiwanie mowy płynnej przez jąkające się dziecko
  5. GIMNAZJUM I SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA
   1. Sygmatyzm
    1. Plan pracy 1 dla młodzieży
    2. Scenariusz 1 dla młodzieży. Utrwalanie artykulacji głosek szumiących w wyrazach. „Żuraw i ci, co latają”
    3. Karta pracy do ćwiczenia 2
    4. Karta pracy do ćwiczenia 3
    5. Karta pracy do ćwiczenia 3d
    6. Karta pracy do ćwiczenia 4
    7. Materiał do pracy samodzielnej
    8. Scenariusz 2 dla młodzieży. Utrwalanie prawidłowej artykulacji głosek [š] i [ž] w wyrazach
    9. Karta pracy do ćwiczenia 3
    10. Karta pracy do ćwiczenia 5
    11. Karta pracy do ćwiczenia 8
   2. Rotacyzm
    1. Plan pracy 1 dla młodzieży Scenariusz 1 dla młodzieży. Utrwalanie głoski [r] w wyrazach i zdaniach. „Głoskowe i literowe wyprawy dla wprawy” Karta pracy do ćwiczenia 6 Karta pracy do ćwiczenia 7 Scenariusz 2 dla młodzieży. Utrwalenie prawidłowej wymowy głoski [r] Karta pracy do ćwiczenia 1 Scenariusz 3 dla młodzieży. Utrwalanie głoski [r] po spółgłoskach w różnych pozycjach w wyrazach Karta pracy do ćwiczenia 1 Karta pracy do ćwiczenia 5 Materiał do pracy samodzielnej 3: Rotacyzm
   3. Jąkanie
    1. Plan pracy 1 dla młodzieży
    2. Scenariusz 1 dla młodzieży „Wystukiwanie sylab”
    3. Karta pracy do ćwiczenia 6
    4. Karta pracy do ćwiczenia 9
   4. Dysleksja i dysortografia
    1. Plan pracy 1 dla młodzieży
    2. Scenariusz 1 dla młodzieży. Utrwalanie pisowni wyrazów. „Litery, sylaby i zdania”
    3. Karta pracy do ćwiczenia 5
    4. Karta pracy do ćwiczenia 8
    5. Materiał do pracy samodzielnej
    6. Scenariusz 2 dla młodzieży. Utrwalanie pisowni wyrazów. „Trening czyni mistrza”
    7. Karta pracy do ćwiczenia 4
    8. Karta pracy do ćwiczenia 7
    9. Karta pracy do ćwiczenia 8
 2. TECZKA II:
  1. Materiały do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami
  2. DZIECI Z AUTYZMEM
   1. Wytyczne dla logopedy do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu o wysokim stopniu funkcjonowania
   2. Wytyczne dla logopedy do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu o niskim stopniu funkcjonowania
   3. Zestaw ćwiczeń 1
   4. Karta pracy do ćwiczenia 1
   5. Karta pracy do ćwiczenia 7
   6. Karta pracy do ćwiczenia 10
   7. Materiał dla rodziców
   8. Wytyczne dla logopedy do pracy z dziećmi, które nie nabyły kompetencji językowych
   9. Zestaw ćwiczeń 2 – Dziecko 1,5 roku z zagrożeniem autyzmem
   10. Karta pracy do ćwiczenia 6
   11. Zestaw ćwiczeń 3 – Dziecko 4 lata – autyzm atypowy
   12. Karta pracy do ćwiczenia 1
   13. Karta pracy do ćwiczenia 5
   14. Zestaw ćwiczeń 4 – Dziecko 5 lat – kontakt za pomocą gestów
   15. Karta pracy do ćwiczenia 4
   16. Zestaw ćwiczeń 5 – Dziecko 13 miesięcy – z zagrożeniem autyzmem objęte wczesną interwencją terapeutyczną
   17. Zestaw ćwiczeń 6 – Dziecko 4 lata – wypowiadające pojedyncze zdania, niepotrafi ące dokonywać kategoryzacji
   18. Karta pracy do ćwiczenia 1
   19. Karta pracy do ćwiczenia 2
   20. Karta pracy do ćwiczenia 4
   21. Zestaw ćwiczeń 7 – Dziecko 8 lat – autyzm atypowy, dziecko wysoko funkcjonujące
   22. Karta pracy do ćwiczenia 2
   23. Karta pracy do ćwiczenia 4
  3. DZIECI Z ZESPOŁEM ASPERGERA
   1. Objawy zespołu Aspergera
   2. Wytyczne dla logopedy 1 do pracy z dziećmi
   3. Problemy językowe
   4. Karta pracy do ćwiczenia 1 – dosłowne rozumienie
   5. Karta pracy do ćwiczenia 2 – wokalizacja myśli
   6. Zasady motywacji
  4. DZIECI O OBNIŻONEJ SPRAWNOŚCI INTELEKTUALNEJ, Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM
   1. Wytyczne dla logopedy do pracy z dziećmi o obniżonej sprawności intelektualnej
   2. Etap I. Scenariusz 1 – Dziecko (1,5 roku) z dysplazją układu nerwowego
   3. Etap I. Scenariusz 2 – Niemowlę (8 miesięcy) z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego
   4. Etap II. Scenariusz 1– Dziecko (5 lat) z zespołem Downa
   5. Karta pracy do ćwiczenia 4
   6. Etap II. Scenariusz 2 – Dziecko (5 lat) z utrudnionym kontaktem wzrokowym i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
   7. Karta pracy do ćwiczenia 3
   8. Karta pracy do ćwiczenia 6
   9. Karta pracy do ćwiczenia 7
   10. Etap II. Scenariusz 3 – Dziecko (4 lat) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
   11. Karta pracy do ćwiczenia 1
   12. Etap II. Scenariusz 4 – Dziecko(5 lat) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
   13. Karta pracy do ćwiczenia 2
   14. Karta pracy do ćwiczenia 3
   15. Etap III. Scenariusz 1 – Dziecko (7 lat) z niepełnosprawnością intelektualną na pograniczu lekkiej i umiarkowanej
   16. Karta pracy do ćwiczenia 3
   17. Karta pracy do ćwiczenia 4
   18. Karta pracy do ćwiczenia 5
   19. Karta pracy do ćwiczenia 6
   20. Etap III. Scenariusz 2 – Dzieci w wieku szkolnym. Dziecko (9 lat) z upośledzeniem w stopniu lekkim
  5. DZIECI Z AFAZJĄ
   1. Wytyczne dla logopedy 1
   2. Wytyczne dla logopedy 2
   3. Zestaw ćwiczeń 1
   4. Karta pracy do ćwiczenia 2
   5. Karta pracy do ćwiczenia 6
   6. Karta pracy do ćwiczenia 8
   7. Karta pracy do ćwiczenia 10
 3. TECZKA III:
  1. Materiały do pracy z osobami dorosłymi, po udarach i wypadkach
  2. OSOBY DOROSŁE Z WADAMI MOWY i WYMOWY
   1. Sygmatyzm
    1. Plan pracy 1
    2. Scenariusz 1 „Przebieg terapii sygmatyzmu właściwego szeregu syczącego”
    3. Karta pracy do ćwiczenia 10
    4. Karta pracy do ćwiczenia 11
    5. Scenariusz 2 „Terapia sygmatyzmu właściwego szeregu syczącego”
    6. Karta pracy do ćwiczenia 8
    7. Materia do pracy samodzielnej 2
    8. Scenariusz 3: Utrwalanie głoski [s] w wyrazach w różnych pozycjach i sąsiedztwach fonetycznych
    9. Karta pracy do ćwiczenia 1
    10. Karta pracy do ćwiczenia 2
    11. Karta pracy do ćwiczenia 3
    12. Karta pracy do ćwiczenia 6
    13. Materiał do pracy samodzielnej
    14. Scenariusz 4: Terapia sygmatyzmu właściwego szeregu syczącego. Wywoływanie głoski [z]
    15. Karta pracy do ćwiczenia 6
    16. Karta pracy do ćwiczenia 9
   2. Rotacyzm
    1. Plan pracy 1
    2. Scenariusz 1. Terapia rotacyzmu właściwego
    3. Karta pracy do ćwiczenia 7
    4. Karta pracy do ćwiczenia 8
    5. Scenariusz 2. Terapia rotacyzmu właściwego
    6. Karta pracy do ćwiczenia 4
    7. Materiał do pracy samodzielnej 2
    8. Scenariusz 3. Utrwalanie prawidłowej artykulacji głoski [r] w sąsiedztwie głosek [t] i [d]
    9. Karta pracy do ćwiczenia 1
    10. Karta pracy do ćwiczenia 3
    11. Karta pracy do ćwiczenia 6
    12. Karta pracy do ćwiczenia 10
   3. Jąkanie
    1. Plan pracy 1
    2. Scenariusz 1. Terapia dotycząca jąkania
    3. Scenariusz 2. Terapia jąkania
    4. Karta pracy do ćwiczenia 8
    5. Materia do pracy samodzielnej
    6. Scenariusz 3. Zwalnianie i upłynnianie tempa mowy
    7. Materiał do pracy samodzielnej 3. Terapia jąkania
   4. OSOBY PO UDARACH I WYPADKACH
    1. Wytyczne dla logopedy 1 „Ćwiczenia usprawniające zdolność samokontroli aparatu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego”
    2. Wytyczne dla logopedy 2 „Podstawowy zakres materiału do pracy logopedycznej”
    3. Karta pracy do ćwiczenia 4
    4. Plan pracy 1 „Terapia osoby z afazją”
    5. Zestaw ćwiczeń 1 (ćwiczenia 1–6 w publikacji, ćwiczenia 1–30 na pendrivie)
 4. TECZKA IV:
  1. Materiały do pracy z niemowlętami i małymi dziećmi
  2. NIEMOWLĘTA I MAŁE DZIECI
   1. Profi laktyka – Wytyczne dla logopedy i rodzica 1
   2. Zestaw ćwiczeń 1. Stymulowanie mowy dziecka
  3. DZIECI Z OPÓŹNIONYM ROZWOJEM MOWY
   1. Wytyczne 1: Opóźniony rozwój mowy (ORM)
   2. Wytyczne 2: Terapia dziecka z opóźnieniem rozwoju mowy
   3. Scenariusz 1. Nawiązanie relacji
  4. NIESŁYSZENIE I NIEDOSŁYSZENIE
   1. Wytyczne dla logopedy 1. Dziecko niedosłyszące i niesłyszące
   2. Wytyczne dla logopedy 2. Planowanie terapii mowy dzieci z zaburzeniami słuchu
   3. Scenariusz 1. Dziecko 3-4-letnie z niedosłuchem
   4. Karta pracy do ćwiczenia 6