Malwina Wilczyńska

Logopeda

Absolwentka logopedii i filologii polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka andragogiki na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz absolwentka socjologii Collegium Civitas. Terapeuta metody miofunkcjonalnej wg A. Kittel. Logopeda specjalizujący się w zakresie kultury języka polskiego, retoryki, emisji i higieny głosu. W pracy zawodowej skupia się głównie na terapii logopedycznej dzieci z dyslalią i opóźnionym rozwojem mowy oraz osób dorosłych, w zakresie terapii wad wymowy i wystąpień publicznych. Posiada blisko 10-letnie doświadczenie zawodowe, które zdobywała pracując w placówkach oświatowych i poradniach pedagogiczno-psychologicznych. Odbywała staże m.in. w Szpitalu Czerniakowskim, Instytucie Głuchoniemych czy ośrodkach opiekuńczo-rehabilitacyjno-leczniczych.

Dr n. hum. Anna
Walencik-Topiłko

Logopeda, językoznawca

Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Gdańskiego, adiunkt w Katedrze Logopedii UG, kierownik Podyplomowych Studiów Emisji i Higieny Głosu UG. Wykształcenie: polonista, językoznawca, logopeda (specjalizacje: neurologopedia, logorytmika, emisja głosu). Od ponad dwudziestu lat zajmuje się logopedią zarówno teoretycznie, jak i praktycznie. Jest autorką licznych publikacji naukowych, a także współautorką podręczników akademickich z logopedii i neurologopedii. Autorka książki Głos jako narzędzie oraz multimedialnych programów terapeutycznych (Czytam i piszę, Multimedialna logorytmika). Prowadzi warsztaty i szkolenia dla nauczycieli i terapeutów z zakresu logopedii i logorytmiki, oraz dla rożnych grup zawodowych z zakresu wystąpień publicznych i komunikacji językowej.

Joanna Czapla

Logopeda, neurologopedia, oligofrenopedagog

Logopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog, glottodydaktyk, nauczyciel dziecka młodszego. Pracowała w szkołach masowych i specjalnych, od wielu lat prowadzi zajęcia z zakresu diagnozy i terapii logopedycznej, neurologopedycznej oraz glottodydaktyki w założonym przez siebie Gabinecie Logopedycznym SYGMUS, pracuje także w przedszkolu, gdzie opracowała i wdrożyła programy: "Radosny i twórczy przedszkolak. Program wychowania i edukacji przedszkolnej" oraz program profilaktyki logopedycznej "Wspomaganie rozwoju komunikacji dzieci w wieku przedszkolnym", w ramach którego już najmłodsze dzieci objęte są terapią logopedyczną/neurologopedyczną. Prowadzi zajęcia ze studentami logopedii i neurologopedii Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Jest autorką publikacji z zakresu logopedii, neurologopedii, pedagogiki przedszkolnej i specjalnej.