Scenariusz 6 Ćwiczenie 2 Utrwalanie prawidłowej artykulacji głoski [ž] w nagłosie wyrazów, a także głoski [š] w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem