Scenariusz 5 Ćwiczenie 4 Utrwalanie prawidłowej artykulacji głoski [š] w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem