Karta pracy do ćwiczenia 8 Igrzyska

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem