Uzyskaj dostęp

do treści poradnika dla logopedów, zawierającego materiały do prowadzenia zajęć leczących zaburzenia mowy.

Spis treści

Terapia mowy bezdźwięcznej – część 2

Scenariusze zajęć wraz z kartami pracy dla dzieci przedszkolnych

 

Scenariusz 1: Utrwalanie głoski [z] w wyrazach. Różnicowanie głosek [s] i [z]

Karta pracy do ćwiczenia 1

Karta pracy do ćwiczenia 2

Karta pracy do ćwiczenia 3

Karta pracy do ćwiczenia 4

Karta pracy do ćwiczenia 5

Materiał do pracy samodzielnej

Scenariusz 2: Wywoływanie głoski [ž]. Utrwalanie głoski [ž] w izolacji i w sylabach

Karta pracy do ćwiczenia 4

Karta pracy do ćwiczenia 5

Karta pracy do ćwiczenia 6

Materiał do pracy samodzielnej

Scenariusz 3: Utrwalanie głoski [ž] w wyrazach

Karta pracy do ćwiczenia 3

Karta pracy do ćwiczenia 4

Karta pracy do ćwiczenia 5

Materiał do pracy samodzielnej

Scenariusz 4: Utrwalanie głoski [ź] w wyrazach

Karta pracy do ćwiczenia 3

Karta pracy do ćwiczenia 4

Karta pracy do ćwiczenia 5

Materiał do pracy samodzielnej

Scenariusz 5: Utrwalanie głoski [ʒ] w wyrazach

Karta pracy do ćwiczenia 2

Karta pracy do ćwiczenia 3

Karta pracy do ćwiczenia 4

Karta pracy do ćwiczenia 5

Materiał do pracy samodzielnej

Scenariusz 6: Utrwalanie głoski [ǯ] w wyrazach

Karta pracy do ćwiczenia 2

Karta pracy do ćwiczenia 3

Materiał do pracy samodzielnej

Scenariusz 7: Utrwalanie głoski [dź] w wyrazach

Karta pracy do ćwiczenia 1

Karta pracy do ćwiczenia 2

Karta pracy do ćwiczenia 3

Karta pracy do ćwiczenia 4

Materiał do pracy samodzielnej

 

 

 

Elementy terapii SI – część 1

Scenariusze zajęć wraz z kartami pracy dla dzieci przedszkolnych

 

Scenariusz 1: Problemy z przekraczaniem linii środka a zaburzony słuch fonematyczny

Karta pracy do ćwiczenia 4

Karta pracy do ćwiczenia 5

Scenariusz 2: Obniżony odbiór wrażeń czucia głębokiego a deformacje głoski [s]

Karta pracy do ćwiczenia 2

Karta pracy do ćwiczenia 3

Karta pracy do ćwiczenia 4

Scenariusz 3: Nieprawidłowy rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej a opóźniony rozwój mowy

Karta pracy do ćwiczenia 3

Scenariusz 4: Obniżona zdolność do odbioru wrażeń czucia powierzchniowego a międzyzębowa realizacja głoski [t]

Karta pracy do ćwiczenia 4

Scenariusz 5: Nadwrażliwość w obrębie jamy ustnej a niska sprawność aparatu artykulacyjnego

Karta pracy do ćwiczenia 4

Scenariusz 6: Problem z pionizacją języka a wymawianie głoski [sz]

Karta pracy do ćwiczenia 4 i 6

Karta pracy do ćwiczenia 5

Scenariusz 7: Usprawnianie narządów mowy. Utrwalanie prawidłowej wymowy głoski [ś]

Karta pracy do ćwiczenia 2

Karta pracy do ćwiczenia 3

Karta pracy do ćwiczenia 4

Scenariusz 8: Dyspraksja a zaburzenia artykulacji głosek szeregu szumiącego. Utrwalanie prawidłowej artykulacji głosek szeregu szumiącego

Karta pracy do ćwiczenia 5

Scenariusz 9: Zaburzenia modulacji sensorycznej a opóźnienie rozwoju mowy

Karta pracy do ćwiczenia 3

Ćwiczenie do pracy samodzielnej

Scenariusz 10: Zaburzenia mechanizmów posturalnych a mowa bezdźwięczna

Karta pracy do ćwiczenia 5 

Terapia logopedyczna z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Scenariusz 1: Kategoryzacja przedmiotów − rozwijanie mowy czynnej i biernej u dziecka 7−8-letniego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Karta pracy do ćwiczenia 1

Karta pracy do ćwiczenia 6

Karta pracy do ćwiczenia 7

Karta pracy do ćwiczenia 7

Scenariusz 2: Rozwijanie umiejętności precyzyjnego nazywania czynności przez dziecko 7−8-letnie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Karta pracy do ćwiczenia 2

Karta pracy do ćwiczenia 4

Karta pracy do ćwiczenia 5

Karta pracy do ćwiczenia 7

Scenariusz 3: Poszerzanie słownictwa czynnego i biernego u dziecka 7−8-letniego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – przymiotniki

Karta pracy do ćwiczenia 1

Karta pracy do ćwiczenia 2 • Zestaw A

Karta pracy do ćwiczenia 2 • Zestaw B

Karta pracy do ćwiczenia 4

Karta pracy do ćwiczenia 6

Scenariusz 4: Utrwalanie głosek szeregu szumiącego. Poszerzanie słownictwa czynnego i biernego u dziecka 7−8-letniego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – rzeczowniki (kategoria: ubrania)

Karta pracy do ćwiczenia 2

Karta pracy do ćwiczenia 3

Karta pracy do ćwiczenia 4

Karta pracy do ćwiczenia 5

Karta pracy do ćwiczenia 7

Scenariusz 5: Utrwalanie głosek szeregu szumiącego u dziecka 10−13-letniego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Karta pracy do ćwiczenia 5

Karta pracy do ćwiczenia 6

Karta pracy do ćwiczenia 7

Karta pracy do ćwiczenia 8

Scenariusz 6: Podnoszenie sprawności językowej w zakresie nazywania czynności u dzieci w wieku 10−13 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Karta pracy do ćwiczenia 1

Karta pracy do ćwiczenia 2

Karta pracy do ćwiczenia 4

Karta pracy do ćwiczenia 5

Scenariusz 7: Rozwijanie kompetencji językowych u dzieci 11–13-letnich z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Karta pracy do ćwiczenia 1

Karta pracy do ćwiczenia 2

Karta pracy do ćwiczenia 3

Karta pracy do ćwiczenia 5

 

 

 

Jąkanie

Scenariusze zajęć wraz z kartami pracy dla młodzieży

Scenariusz 1: Ćwiczenia przygotowawcze

Scenariusz 2: Ćwiczenia oddechowe torem przeponowym

Scenariusz 3: Ćwiczenie wydłużające fazę wydechową

Karta pracy • Ćwiczenie oddechowe

Karta pracy • Ćwiczenie oddechowe

Scenariusz 4: Ćwiczenia równomiernej siły wydechu

Scenariusz 5: Ćwiczenia oddechowe na tekstach

Scenariusz 6: Ćwiczenia fonacyjne

Scenariusz 7: Trening relaksacyjny

Scenariusz 8: Ćwiczenia wyrazistego wymawiania samogłoski „a”

Karta pracy do ćwiczenia 1

Scenariusz 9: Ćwiczenie wyrazistego wymawiania samogłoski „e”

Karta pracy do ćwiczenia 1

Scenariusz 10: Ćwiczenie wyrazistego wymawiania samogłoski „i”

Karta pracy do ćwiczenia 1

Scenariusz 11: Ćwiczenia wyrazistego wymawiania samogłoski „o”

Karta pracy do ćwiczenia 1

Scenariusz 12: Ćwiczenia wyrazistego wymawiania samogłoski „u”

Karta pracy do ćwiczenia 1

Scenariusz 13: Ćwiczenia wyrazistego wymawiania samogłoski „y”

Karta pracy do ćwiczenia 1

Scenariusz 14: Ćwiczenia wyrazistego wymawiania samogłoski „ą”

Scenariusz 15: Ćwiczenie wyrazistego wymawiania samogłoski „ę”

Scenariusz 16: Ćwiczenia wyrazistego wymawiania spółgłosek

Karta pracy do ćwiczenia 1

 

 

 

Afazja

Scenariusze zajęć wraz z kartami pracy dla dzieci przedszkolnych

 

Scenariusz 1: Pokaż, gdzie jest… – części ciała

Karta pracy do ćwiczenia 1

Karta pracy do ćwiczenia 3

Karta pracy do ćwiczenia 3

Karta pracy do ćwiczenia 4

Karta pracy do ćwiczenia 5

Scenariusz 2: Ubrania i dodatki

Karta pracy do ćwiczenia 1

Karta pracy do ćwiczenia 3

Karta pracy do ćwiczenia 3

Karta pracy do ćwiczenia 4

Scenariusz 3: Jedzenie

Karta pracy do ćwiczenia 1 i 2

Karta pracy do ćwiczenia 3

Scenariusz 4: Posiłki

Karta pracy do ćwiczenia 1

Scenariusz 5: Dom

Karta pracy do ćwiczenia 1

Karta pracy do ćwiczenia 2 i 3

Karta pracy do ćwiczenia 4 30

Scenariusz 6: Przedmioty użytkowe

Karta pracy do ćwiczenia 1

Karta pracy do ćwiczenia 2

Karta pracy do ćwiczenia 3

Karta pracy do ćwiczenia 4

Scenariusz 7: Zwierzęta

Karta pracy do ćwiczenia 1

Karta pracy do ćwiczenia 2

Karta pracy do ćwiczenia 3

Scenariusz 8: Pory roku

Karta pracy do ćwiczenia 1 i 3

Karta pracy do ćwiczenia 4

Scenariusz 9: Zawody

Karta pracy do ćwiczenia 1 i 2

Karta pracy do ćwiczenia 3

Scenariusz 10: Czynności

Karta pracy do ćwiczenia 1

Scenariusz 11: Kolory

Karta pracy do ćwiczenia 1

Scenariusz 12: Figury geometryczne

Karta pracy do ćwiczenia 1

Karta pracy do ćwiczenia 2

 

Afazja. Asperger. Autyzm. Niedosłuch

Scenariusze zajęć

 

Scenariusz 1: Kształtowanie umiejętności rozumienia i użycia czasowników

w stronie biernej u młodzieży z afazją/SLI

Karta pracy do ćwiczenia 1 • Ćwiczenie językowe

Karta pracy do ćwiczenia 2 • Ćwiczenie językowe

Karta pracy do ćwiczenia 4 • Ćwiczenie językowe

Karta pracy do ćwiczenia 5 • Ćwiczenie językowe

Karta pracy do ćwiczenia 6 • Ćwiczenie językowe

Karta pracy do ćwiczenia 7 • Ćwiczenie językowe

Scenariusz 2: Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstów u młodzieży z afazją/SLI

Karta pracy do ćwiczenia 1 • Ćwiczenie narracji

Karta pracy do ćwiczenia 2 • Ćwiczenie narracji

Karta pracy do ćwiczenia 4 • Ćwiczenie rozumienia mowy

Karta pracy do ćwiczenia 5 • Ćwiczenie dyskursu

Karta pracy do ćwiczenia 6 • Ćwiczenie słownictwa i fleksji

Scenariusz 3: Kształtowanie umiejętności rozumienia i użycia przyimków

i wyrażeń przyimkowych u młodzieży z niedosłuchem

Karta pracy do ćwiczenia 1 • Ćwiczenie językowe

Karta pracy do ćwiczenia 2 • Ćwiczenie językowe

Karta pracy do ćwiczenia 3 • Ćwiczenie językowe

Karta pracy do ćwiczenia 4 • Ćwiczenie językowe

Karta pracy do ćwiczenia 5 • Ćwiczenie językowe

Karta pracy do ćwiczenia 6 • Ćwiczenie językowe

Scenariusz 4: Kształtowanie wzorców komunikacyjnych u młodzieży

z autyzmem/zespołem Aspergera

Karta pracy do ćwiczenia 2 • Ćwiczenie językowe

Karta pracy do ćwiczenia 3 • Ćwiczenie językowe

Karta pracy do ćwiczenia 4 • Ćwiczenie językowe

Karta pracy do ćwiczenia 6 • Ćwiczenie językowe

Scenariusz 5: Rozwijanie rozumienia metafor u młodzieży z autyzmem/zespołem Aspergera

Karta pracy do ćwiczenia 1 • Ćwiczenie językowe

Karta pracy do ćwiczenia 2 • Ćwiczenie językowe

Karta pracy do ćwiczenia 3 • Ćwiczenie językowe

Karta pracy do ćwiczenia 4 • Ćwiczenie językowe

Karta pracy do ćwiczenia 5 • Ćwiczenie językowe

Scenariusz 6: Fleksja – młodzież z niedosłuchem

Karta pracy do ćwiczenia 2 • Ćwiczenie językowe

Karta pracy do ćwiczenia 3 • Ćwiczenie językowe

Karta pracy do ćwiczenia 4 • Ćwiczenie językowe

Karta pracy do ćwiczenia 5 • Ćwiczenie językowe  

Ten serwis używa plików cookies zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza jej akceptację.