Uzyskaj dostęp

do treści poradnika dla logopedów, zawierającego materiały do prowadzenia zajęć leczących zaburzenia mowy.

Dokumentacja:

Teczka pracy logopedy
(wersja elektroniczna)

Kup poradnik

Dokumenty

Dokumenty
 1. 12 przykazań logopedycznych dla rodziców małych dzieci Ankieta dla rodziców dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
  Ankieta dla rodziców ucznia objętego pomocą pp Ankieta pracy z dzieckiem dyslektycznym
  Apel do nauczyciela dziecka jąkającego się Arkusz badania symptom
  Arkusz badania symptomów ryzyka dysleksji dla dzieci 5-6 lat Arkusz diagnostyczno-obserwacyjny
  Dziennik logopedy Informacja o potrzebie objęcia ucznia PPP
  Informacja o terapii logopedycznej Informacja o terapii logopedycznej nieodpłatnej
  IPET - uczeń gimnazjum Zespół Aspergera IPET - uczeń szkoły średniej
  Karta obserwacji Zespół Aspergera Karta pacjenta z niepłynnością mówienia
  Karta pacjenta z niepłynnością mówienia- załącznik 1 Karta pacjenta z niepłynnością mówienia- załącznik 2
  Kontrakt z rodzicami dziecka jąkajacego się Kwestionariusz badania mowy
  Lista kontrolna wczesnego rozpoznania ryzyka dysleksji Oświadczenie o zapoznaniu się z diagnozą
  Pismo do PPP zaproszenie na spotkanie zespołu Pismo do rodziców - posiedzenie zespołu
  Plan pracy zespołu Plan terapii logopedycznej - międzyzębowość
  Plan terapii logopedycznej - standardowy Podsumowanie I semestru - międzyzębowość
  Podsumowanie I semestru - standard Procedura tworzenia i zasad pracy zespołu
  Program zajęć rewalidacyjnych - uczeń z niedosłuchem Ramowy program wspierajacy uzyskiwanie mowy płynnej przez dziecko
  Reedukacja połykania - scenariusz warsztatów Regulamin uczęszczania na zajęcia logopedyczne oraz zasady współpracy z rodzicami
  Schemat IPET Skala ryzyka dysleksji
  Skrócony arkusz diagnozy Test do badania poziomu analizy i syntezy głoskowej
  Test rozwoju reakcji słuchowych i mowy dla dzieci w wieku 2-4 lat Test słuchu fonematycznego 1 dla 6-7 -latków
  Ulotka dla rodziców - dziecko z dysleksją rozwojową Ulotka dla rodziców - dziecko z trudnościami w uczeniu się
  Ulotka dla rodziców - dziecko z wadą wymowy Ulotka dla rodziców - dziecko z zaburzoną komunikacją językową
  Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych Zasady dla rodziców - rozmowa z dzieckiem z niepłynnością mówienia
  Zgoda rodziców na terapię
Muzyka relaksacyjna
Piosenki
Karty pracy
 1. Teczka II Materiały do pracy z dziećmi z autyzmem, zespołem Aspergera oraz ze specjalnymi potrzebami
  1. Obniżona sprawność intelektualna
   1. Etap I Scenariusz 1 Ćwiczenie 4 Dziecko (1,5 lat) dysplazja Etap II Scenariusz 1 Ćw. 1 i 2 Dziecko (5 lat) z zespołem Downa
    Etap II Scenariusz 1 Ćw.4 Dziecko (5 lat) z zespołem Downa Etap II Scenariusz 1 Ćwiczenie 5 Dziecko (5 lat) z zespołem Downa
    Etap II Scenariusz 1 Ćwiczenie 6 Dziecko (5 lat) z zespołem Downa Etap II Scenariusz 1 Ćwiczenie 7 Dziecko (5 lat) z zespołem Downa
    Etap II Scenariusz 1 Ćwiczenie 8 Dziecko (5 lat) z zespołem Downa Etap II Scenariusz 2 Ćwiczenie 1 Dziecko (5 lat) utrudniony kontakt wzrokowy
    Etap II Scenariusz 2 Ćwiczenie 2 Dziecko (5 lat) utrudniony kontakt wzrokowy Etap II Scenariusz 2 Ćwiczenie 3 Dziecko (5 lat) utrudniony kontakt wzrokowy
    Etap II Scenariusz 2 Ćwiczenie 4 Dziecko (5 lat) utrudniony kontakt wzrokowy Etap II Scenariusz 2 Ćwiczenie 5 Dziecko (5 lat) utrudniony kontakt wzrokowy
    Etap II Scenariusz 2 Ćwiczenie 6 Dziecko (5 lat) utrudniony kontakt wzrokowy Etap II Scenariusz 2 Ćwiczenie 7 Dziecko (5 lat) utrudniony kontakt wzrokowy
    Etap II Scenariusz 3 Ćwiczenie 1 Dziecko (4 lat) niepełnosprawność umiarkowana Etap II Scenariusz 3 Ćwiczenie 11 Dziecko (4 lat) niepełnosprawność umiarkowana
    Etap II Scenariusz 3 Ćwiczenie 3 Dziecko (4 lat) niepełnosprawność umiarkowana Etap II Scenariusz 3 Ćwiczenie 8 Dziecko (4 lat) niepełnosprawność umiarkowana
    Etap II Scenariusz 4 Ćwiczenie 2 Dziecko (5 lat) niepełnosprawność umiarkowana Etap II Scenariusz 4 Ćwiczenie 3 Dziecko (5 lat) niepełnosprawność umiarkowana
    Etap II Scenariusz 4 Ćwiczenie 4 Dziecko (5 lat) niepełnosprawność umiarkowana Etap II Scenariusz 4 Ćwiczenie 7 Dziecko (5 lat) niepełnosprawność umiarkowana
    Etap II Scenariusz 4 Ćwiczenie 9 Dziecko (5 lat) niepełnosprawność umiarkowana Etap III Scenariusz 1 Ćwiczenie 3 Dziecko (7 lat) niepełnosprawność intelektualna na pograniczu lekkiej i umiarkowanej
    Etap III Scenariusz 1 Ćwiczenie 4 Dziecko (7 lat) niepełnosprawność intelektualna na pograniczu lekkiej i umiarkowanej Etap III Scenariusz 1 Ćwiczenie 5 Dziecko (7 lat) niepełnosprawność intelektualna na pograniczu lekkiej i umiarkowanej
    Etap III Scenariusz 1 Ćwiczenie 6 Dziecko (7 lat) niepełnosprawność intelektualna na pograniczu lekkiej i umiarkowanej Etap III Scenariusz 2 Ćwiczenie 3 Dziecko (9 lat) z upośledzeniem lekkim
    Etap III Scenariusz 2 Ćwiczenie 5 Dziecko (9 lat) z upośledzeniem lekkim
   Zespół Aspergera
   Autyzm
   1. Karta pracy do ćwiczenia 1 Dziecko 4 lata wypowiadające pojedyncze zdania Karta pracy do ćwiczenia 1 Dziecko 8 lat, autyzm atypowy
    Karta pracy do ćwiczenia 2 Dziecko 4 lata wypowiadające pojedyncze zdania Karta pracy do ćwiczenia 2 Dziecko 8 lat, autyzm atypowy
    Karta pracy do ćwiczenia 3 Dziecko 4 lata wypowiadające pojedyncze zdania Karta pracy do ćwiczenia 3 Dziecko 8 lat, autyzm atypowy
    Karta pracy do ćwiczenia 4 Dziecko 4 lata wypowiadające pojedyncze zdania Karta pracy do ćwiczenia 4 Dziecko 8 lat, autyzm atypowy
    Karta pracy do ćwiczenia 5 Dziecko 4 lata wypowiadające pojedyncze zdania Karta pracy do ćwiczenia 6 Dziecko 8 lat, autyzm atypowy
    Zestaw ćwiczeń 1 Ćwiczenie 1 Rozpoznawanie samogłosek Zestaw ćwiczeń 1 Ćwiczenie 10 Nazywanie i naśladowanie emocji
    Zestaw ćwiczeń 1 Ćwiczenie 10 Nazywanie i naśladowanie emocji - kolor Zestaw ćwiczeń 1 Ćwiczenie 2 Kategoryzacja
    Zestaw ćwiczeń 1 Ćwiczenie 3 Kategoryzacja Zestaw ćwiczeń 1 Ćwiczenie 4 Analiza i synteza wzrokowa
    Zestaw ćwiczeń 1 Ćwiczenie 5 Analiza i synteza wzrokowa Zestaw ćwiczeń 1 Ćwiczenie 6 Operacje myślowe
    Zestaw ćwiczeń 1 Ćwiczenie 7 Operacje myślowe Zestaw ćwiczeń 1 Ćwiczenie 8 Operacje myślowe
    Zestaw ćwiczeń 1 Ćwiczenie 9 Nazywanie i naśladowanie emocji Zestaw ćwiczeń 2 Ćwiczenie 5 Dziecko 1,5 roku z zagrożeniem autyzmem
    Zestaw ćwiczeń 2 Ćwiczenie 6 Dziecko 1,5 roku z zagrożeniem autyzmem Zestaw ćwiczeń 3 Ćwiczenie 1 Dziecko 4 lata autyzm atypowy
    Zestaw ćwiczeń 3 Ćwiczenie 5 Dziecko 4 lata autyzm atypowy Zestaw ćwiczeń 4 Ćwiczenie 4 Dziecko 5 lat kontakt za pomocą gestów
    Zestaw ćwiczeń 4 Ćwiczenie 5 Dziecko 5 lat kontakt za pomocą gestów
   Afazja dziecięca
  Teczka I Materiały do pracy z dziećmi i młodzieżą
  1. Przedszkole
   1. Kappacyzm i gammacyzm
    Nosowanie
    Rotacyzm
    Sygmatyzm
    Jąkanie
    Lambdacyzm
    1. Dzieci 3-5 letnie
     1. Scenariusz 2 Ćwiczenie 2 Wywołanie prawidłowej artykulacji głoski [l] w sylabach Scenariusz 1 Ćwiczenie 2 Usprawnianie i pionizowanie języka
      Scenariusz 1 Ćwiczenie 3 Usprawnianie i pionizowanie języka Scenariusz 1 Ćwiczenie 4 Usprawnianie i pionizowanie języka
      Scenariusz 1 Materiał do pracy w domu Usprawnianie i pionizowanie języka Scenariusz 2 Ćwiczenie 3 Wywołanie prawidłowej artykulacji głoski [l] w sylabach
      Scenariusz 2 Ćwiczenie 4 Wywołanie prawidłowej artykulacji głoski [l] w sylabach Scenariusz 2 Materiał do pracy w domu Karta nr 1 Wywołanie prawidłowej artykulacji głoski [l] w sylabach
      Scenariusz 2 Materiał do pracy w domu Karta nr 2 Wywołanie prawidłowej artykulacji głoski [l] w sylabach Scenariusz 3 Ćwiczenie 5 Rymowanka inspiracją do zabaw językowych utrwalających [l] w sylabach i wyrazach w nagłosie
      Scenariusz 3 Materiał do pracy w domu Rymowanka inspiracją do zabaw językowych utrwalających [l] w sylabach i wyrazach w nagłosie Scenariusz 4 Ćwiczenie 3 Utrwalanie prawidłowej realizacji głoski [l] w wyrazach, zwrotach i zdaniach
      Scenariusz 4 Ćwiczenie 4 Utrwalanie prawidłowej realizacji głoski [l] w wyrazach, zwrotach i zdaniach Scenariusz 4 Ćwiczenie 6 Utrwalanie prawidłowej realizacji głoski [l] w wyrazach, zwrotach i zdaniach
      Scenariusz 4 Materiał do pracy w domu - ćwiczenie 1 Utrwalanie prawidłowej realizacji głoski [l] w wyrazach, zwrotach i zdaniach Scenariusz 4 Materiał do pracy w domu - ćwiczenie 2 Utrwalanie głoski [l] w wyrazach, zwrotach i zdaniach
      Scenariusz 4 Materiał do pracy w domu - ćwiczenie 3 Utrwalanie głoski [l] w wyrazach, zwrotach i zdaniach Scenariusz 5 Ćwiczenie 2 Realizowanie głoski [l] w mowie kontrolowanej
      Scenariusz 5 Ćwiczenie 3 Realizowanie głoski [l] w mowie kontrolowanej Scenariusz 5 Ćwiczenie 5 Realizowanie głoski [l] w mowie kontrolowanej
      Scenariusz 5 Materiał do pracy w domu Realizowanie głoski [l] w mowie kontrolowanej Scenariusz 5 Wskazówki dla rodziców Realizowanie głoski [l] w mowie kontrolowanej
   Szkoła podstawowa
   1. Kappacyzm i gammacyzm
    Rotacyzm
    Sygmatyzm
    Jąkanie
   Gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna
   1. Rotacyzm
    Sygmatyzm
    Jąkanie
    Dysleksja i dysortografia
  Teczka III Materiały do pracy z osobami dorosłymi, po udarach i wypadkach
  1. Jąkanie
   Sygmatyzm
   1. Scenariusz 6 Ćwiczenie 5 Utrwalanie prawidłowej artykulacji głoski [ž] w nagłosie wyrazów, a także głoski [š] w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów Karta pracy do ćwiczenia 5 Wywoływanie głoski [z]
    Karta pracy do ćwiczenia 6 Wywoływanie głoski [z] Karta pracy do ćwiczenia 9 Wywoływanie głoski [z]
    Scenariusz 1 Ćwiczenie 10 Sygamtyzm właściwy szeregu syczącego Scenariusz 1 Ćwiczenie 11 Sygamtyzm właściwy szeregu syczącego
    Scenariusz 1 Ćwiczenie 2 Utrwalanie prawidłowej artykulacji głoski [z] w nagłosie i w śródgłosie wyrazów Scenariusz 1 Ćwiczenie 3 Utrwalanie prawidłowej artykulacji głoski [z] w nagłosie i w śródgłosie wyrazów
    Scenariusz 1 Ćwiczenie 4 Utrwalanie prawidłowej artykulacji głoski [z] w nagłosie i w śródgłosie wyrazów Scenariusz 1 Ćwiczenie 6 Utrwalanie prawidłowej artykulacji głoski [z] w nagłosie i w śródgłosie wyrazów
    Scenariusz 2 Ćwiczenie 1 Utrwalanie prawidłowej artykulacji głosek [s] i [z] w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów Scenariusz 2 Ćwiczenie 2 Utrwalanie prawidłowej artykulacji głosek [s] i [z] w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów
    Scenariusz 2 Ćwiczenie 4 Utrwalanie prawidłowej artykulacji głosek [s] i [z] w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów Scenariusz 2 Ćwiczenie 8 Sygmatyzm właściwy szeregu syczącego
    Scenariusz 3 Ćwiczenie 3 Utrwalanie prawidłowej artykulacji głoski [c] w nagłosie wyrazów. Automatyzacja poprawnej wymowy głosek [s] i [z] Scenariusz 3 Ćwiczenie 1 Utrwalanie głoski [s] w wyrazach w różnych pozycjach i sąsiedztwach
    Scenariusz 3 Ćwiczenie 2 Utrwalanie głoski [s] w wyrazach w różnych pozycjach i sąsiedztwach Scenariusz 3 Ćwiczenie 2 Utrwalanie prawidłowej artykulacji głoski [c] w nagłosie wyrazów. Automatyzacja poprawnej wymowy głosek [s] i [z]
    Scenariusz 3 Ćwiczenie 3 Utrwalanie głoski [s] w wyrazach w różnych pozycjach i sąsiedztwach Scenariusz 3 Ćwiczenie 4 Utrwalanie głoski [s] w wyrazach w różnych pozycjach i sąsiedztwach
    Scenariusz 3 Ćwiczenie 6 Utrwalanie głoski [s] w wyrazach w różnych pozycjach i sąsiedztwach Scenariusz 3 Ćwiczenie 6 Utrwalanie prawidłowej artykulacji głoski [c] w nagłosie wyrazów. Automatyzacja poprawnej wymowy głosek [s] i [z]
    Scenariusz 3 Ćwiczenie 7 Utrwalanie prawidłowej artykulacji głoski [c] w nagłosie wyrazów. Automatyzacja poprawnej wymowy głosek [s] i [z] Scenariusz 4 Ćwiczenie 2 Utrwalanie prawidłowej artykulacji głoski [š] w nagłosie wyrazów
    Scenariusz 4 Ćwiczenie 4 Utrwalanie prawidłowej artykulacji głoski [š] w nagłosie wyrazów Scenariusz 5 Ćwiczenie 2 Utrwalanie prawidłowej artykulacji głoski [š] w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów
    Scenariusz 5 Ćwiczenie 3 Utrwalanie prawidłowej artykulacji głoski [š] w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów Scenariusz 5 Ćwiczenie 4 Utrwalanie prawidłowej artykulacji głoski [š] w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów
    Scenariusz 6 Ćwiczenie 2 Utrwalanie prawidłowej artykulacji głoski [ž] w nagłosie wyrazów, a także głoski [š] w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów Scenariusz 6 Ćwiczenie 3 Utrwalanie prawidłowej artykulacji głoski [ž] w nagłosie wyrazów, a także głoski [š] w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów
    Scenariusz 6 Ćwiczenie 4 Utrwalanie prawidłowej artykulacji głoski [ž] w nagłosie wyrazów, a także głoski [š] w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów
   Rotacyzm
   Osoby po udarach i wypadkach
  Teczka IV Materiały do pracy z niemowlętami i małymi dziećmi
  Rotacyzm
  1. Dzieci 5-6 -letnie
   Dzieci 7-10 -letnie
   Dzieci 11-13 -letnie
   Młodzież
   Dorośli
  Afazja
  Jąkanie
Spis treści
Materiały dla rodziców i do pracy samodzielnej
 1. Teczka I Materiały do pracy z dziećmi i młodzieżą
  Teczka III Materiały do pracy z osobami dorosłymi, po udarach i wypadkach
  Teczka II Materiały do pracy z dziećmi z autyzmem, zespołem Aspergera oraz ze specjalnymi potrzebami
Muzyka radosna
Muzyka świąteczna
Muzyka wiosenna
Nagrania dźwiękonaśladowcze
 1. Pogoda
  Zawody
  Woda
  Odgłosy domu
  Owady
  Ptaki
  Brawa
  Odgłosy miasta
  Pogoda
  Zawody
  Dźwięki do testu fonematycznego 1 - dzieci 6-7 -letnich
  Zwierzęta domowe i wiejskie
  Zwierzęta egzotyczne
  Odgłosy wsi
  Woda
  Kroki
  Odgłosy kuchni
  Odgłosy łazienki
  Przyroda
  Narzędzia
  Pojazdy
  Dzwony i dzwonki
  Dźwięki świąteczne
Ten serwis używa plików cookies zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza jej akceptację.